Leiderschap en Eigenaarschap

We zien bij veel organisaties dat er wordt gezocht naar een andere manier van aansturing en organisaties willen wendbare teams, met verantwoordelijkheden en regie bij de professionals zelf. Met meer regelruimte. Deze organisaties zoeken naar manieren om te komen tot meer initiatief, meer betrokkenheid en eigenaarschap in teams. Daarvoor is het wenselijk (een mate van) zelfsturing aan teams te geven. Dat vereist autonomie en vakmanschap en ook een heldere verdeling van rollen in het team. Dit vraagt om een passende manier van aansturing en leiderschap. C.consultancy helpt teams die rollen te zien en plannen te maken om de gewenste output te halen. Inzichten in stijlen van leiderschap helpen erbij en daarbij bieden we ook de training Situationeel Leiderschap aan die intern kan worden gegeven.

Het Wiel van Eigenaarschap geeft daarbij snel inzichten op teamniveau. Met behulp van een quick scan met 12 vragen bepalen we met het team waar gas moet worden gegeven. Samen met een aantal bedrijfsmatige inzichten komen we dan in een aantal dagdelen tot een heldere veranderstrategie.

Zie voor uitgebreidere aanpak: blog eigenaarschap.

Wij helpen in dit proces door, in co-creatie, een aanpak te verkennen waarbij teams zelf een aantal acties kiezen met een eigenaar en een haalbaar resultaat. Met zichtbare toegevoegde waarde!

Benieuwd naar de mogelijkheden voor meer eigenaarchap en zelfsturing in jouw team? Graag kom ik hierover in gesprek.