Organisatie Advies

C.consultancy adviseert teams, managers en medewerkers bij de volgende stap. Vanuit de aanwezige kwaliteiten. Vanuit aanwezige basis en met vertrouwen. Met interventies en concrete mogelijkheden om te veranderen.

Vaak voeren we eerst een verkenning uit om de ideeën, meningen en bottlenecks die er spelen in kaart te brengen. Dan volgt na het vaststellen van verbeterdoelen de vormgeving van een interventie; dat is een bijeenkomst of een individuele begeleiding om deze inzichten af te stemmen. Daarna maken we afspraken en organiseren de borging ervan.

We zien daarbij vaak dat er een soort code is ontstaan in samenwerking. Interessante vraag daarbij is of een ieder zich daarvan bewust is. We houden een spiegel voor en geven inzichten die helpen om samen de nieuwe route te verkennen en in te gaan.

Jochem is in staat om in een complex gedifferentieerde omgeving verbindend te zijn. Het lukt hem om bij betrokkenen hun persoonlijk perspectief aan te boren en waarde toe te voegen.”

drs. Bert Eissens | Directeur sector C | Universitair Medisch Centrum Groningen

Daarnaast richt onze aandacht zich ook op het begrijpen en verhogen van ieders persoonlijke bijdrage door het inzetten van de Spiral Drives.

Graag kom ik hierover in gesprek om een idee van de mogelijkheden te schetsen.